Igembe South constituency has 6 wards as follows:

  1. Maua
  2. Kegoi/Antubochiu
  3. Athiru
  4. Gaiti
  5. Akachiu
  6. Kanuni