Kandara constituency has 6 wards as follows:

  1. Ng’ararii
  2. Muruka
  3. Kangundu-Ini
  4. Gaichanjiru
  5. Ithiru
  6. Ruchu