Karachuonyo constituency has 6 wards as follows:

  1. West Karachuonyo
  2. North Karachuonyo
  3. Central Kanyaluo
  4. Kibiri
  5. Wangchieng
  6. Kendu Bay Town