List of Wards in Ndhiwa Constituency

by | Apr 27, 2017 | Kenya Government | 0 comments

Ndhiwa constituency has 7 wards as follows:

  1. Kwabwai
  2. Kanyadoto
  3. Kanyikela
  4. Kabouch North
  5. Kabuoch South/Pala
  6. Kanyamwa Kologi
  7. Kanyamwa Kosewe
error: Content is protected !!