Mount Elgon constituency has 6 wards as follows:

  1. Cheptais
  2. Chesikaki
  3. Chepyuk
  4. Kapkateny
  5. Kaptama
  6. Elgon